Povodom 8, marta kajakaški klub Morača po prvi put je organizovao spust rijekom Ribnicom. Cilj regate je pored simbolične čestitke pripadnicama ljepšeg pola bio da kao klub uputimo apel svim sugradjanima o potrebi zaštite i očuvanja rijeka i preduzimanju preventivnih mjera na zaštiti od poplava.

Planirano je bilo da regata sa najiskusnijim kajakašicama na čelu krene 3,5 km uzvodno od izbjegličkog naselja ali se od te ideje odustalo zbog velikih količina smeća, građevinkog otpada koji su bačeni i korito rijeke.

Posebno za ovu priliku odabrana ekipa krenula je od mosta ispod autootpada Toškić u 14:30h. Do sada smo puno puta organizovali slične akcije na Zeti, Morači i Cijevni a na Ribnici to nismo radili jer u ovo vrijeme nije bilo potrebnog nivoa vode. Svi učesnici spusta su se uvjerili u opravdanost izbora baš ove trase regate.

kayaking-ribnica2016-01

kayaking-ribnica2016-02

kayaking-ribnica2016-03

Iako smo sa više NVO u poslednjih nekoliko godina svjedoci da se svijest naših sugradjana o potrebi zaštite i očuvanja vodnog fonda značajno poboljšala i da je organizovano dosta akcija čišćenja uvjerili smo se da to nije dovoljno. Sve dosadašnje akcije su organizovane u užem gradskom jezgru ali je potrebno učiniti više da zaštiti rijeke u gornjem toku jer je nabijala voda u poslednja tri dana sav bačeni otpad donijela u centralno gradsko jezgro.

kayaking-ribnica2016-03

kayaking-ribnica2016-04

kayaking-ribnica2016-05

Pored toga što to pruža ružnu sliku nama kajakašima posebno smeta u bezbijednosno plovnom smislu jer armatura, otpatci izrezanog lima i drugi građevinski materijal mogu oštetiti našu opremu i dovesti do povredjivanja tokom veslanja.

kayaking-ribnica2016-06

kayaking-ribnica2016-07

kayaking-ribnica2016-08

Pozivamo zainteresovane da se odazovu na naš apel i podrže ovu nasu akciju koja ima za cilj ukazivanje na zaštitu i odrzavanje rječnih tokova radi sprečavanja poplava i promociju zdravih stilova zivota.

Ovu promotivnou akciju kluba medijski su podržale sve televizijske kuće u Crnoj Gori.

Kajakaši: Pava Savićević, Andrea Perović, Nikola Kavaja, Slaven Raspopović, Miloš Pavićević, Amar Bučan, Nikola Baošić, Milija Čabarkapa, Dino Jahdadić, Aleksandar Popović, Milo Ulama

 

Share