Durmitor Sport Camp – DSC – osnovan je 2014. godine sa namjerom da se Durmitor, kao idealna lokacija za sportske pripreme, vrati na mapu sportskih kampova u velikom sjaju. Prirodni i tehnički uslovi koje kamp posjeduje idealni su za sve vrste sportskih priprema. Sa velikim brojem outdoor terena za kondicione treninge, novim sportskim centrom i školskom salom za indoor treninge, DSC je lider u regionu po kvalitetu usluga. Osim toga raspolaže i raznovrsnim smještajnim kapacitetima i odličnom domaćom, zdravom hranom. Uz sve prednosti koje pruža Durmitor poput lijepe prirode, čistog vazduha, manjka buke i gužve, DSC će učiniti da rezultati priprema sportista budu na najvišem mogućem nivou.

www.durmitorcamp.me
fb.me/durmitorcamp

Share