Join us on a fun ride down the river Cijevna on an intermediate kayaking tour we hade couple days ago! Together with our friends Pava, Andrea, Slaven and Gigo we had a lot of fun!

Cijevna izvire na sjevernoj strani Prokletija, gornjim tokom protiče kroz Albaniju, dok južni dio toka u dužini od 33km pripada Crnoj Gori.

Protiče dubokom klisurom, koja se postepeno snižava i priširuje. Na dužini do 25 km usjekla je do 1.000 metara duboku kanjonsku dolinu (15 km na crnogorskoj teritoriji i 10 km u Albaniji). Uliva se u Moraču, kao lijeva pritoka, oko 500 metara jugozapadno od sela Mahale.

Veoma je brza rijeka, čak u ravnici Zete u koju ulazi nizvodno od sela Dinoša, prosječan joj je pad 3,67‰. Godišnje kolebanje vodostaja je prosječno 150 cm, usljed nesrazmjerne količine padavina u pojedinim mjesecima i topljenja snijega krajem proljeća.

Tok rijeke prati asflaltni put koji je čini dostupnom za posjetioce sve do same granice sa Albanijom. Rijeka kao takva predstavlja potencijal za razvoj turizma a naročito kajakaškog. Većim dijelom godine vodostaj je povoljan za organizovanje kajakaških tura te se naša grupa mladih entuzijasta, ljubitelja prirode i kajakaša odlučila da iskoristi ove zadnje dane jeseni. Po utvrđenom planu startovali smo sa mosta iznad karaule na samoj granici i zaputili se nizvodno dionicom dugom 10km.

Ova dionica je prošarana brzacima i mirnim djelovima toka koji se naizmjenično smjenjuju što predstavlja izazov kako za iskusne tako i za kajakaše početnike. Rijeka obiluje manjim plažama sa izvorima a pristupačne su sa obližnjeg puta što predstavlja idealne lokacije za pauze i osježenje u ljetnjiim mjesecima.

Tehnička zahtjevnost ove dionice u ljetnjim mjesecima je 2.stepen brzih voda dok je zimi po većem vodostaju nešto zahtjevnija pa je potrebno znanje veslanja 3. i 4. stepena divljih voda.

Riders: Pava Savićević, Andrea Perović, Slaven Raspopović, Miljko Bulajić
Logistics: Dimitrije Vujanović
Video: Ivan Čojbašić, Nikola Novović, Ilija Perić
Photo: Danilo Novović
Music © Marshmello – summer
Edit: Ilija Perić © riders.me

Ekipa na finišu

More photos find here >>>

Video is realised in partnership with tara-grab.com
and with generous support from our sponsors:
lusticabay.com / montenegro.travel / podgorica.travel / tempo.co.me / icentar.me

Share